Aktivera rabatter mecenat


aktivera rabatter mecenat

väl (lämpligen i samma emballage som den skickades frn HP, eventuella transportskador p grund av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Annullering av beställning, hP förbehller sig rätten att annullera bekräftade beställningar före leverans (oavsett om ditt bank- eller kreditkort debiterats eller inte i händelse av väsentligt fel i samband med din beställning, tekniska problem, tryckfel eller annan felaktighet avseende pris eller andra villkor som publicerats. Ngerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, det vill säga oanvänd och ej förstörd eller skadad. FirstName, Du är nu registrerad i HP studentbutik. Intrng i immateriella rättigheter HP tar sig att reglera eller föra Kundens talan mot ansprk riktad mot Kunden, grundade p pstende att HP Branded Produkt gör intrng i immateriella rättigheter under förutsättning att Kunden omedelbart underrättar HP skriftligen om ansprket; samarbetar med HP om svaromlets. Priserna anges i SEK exklusive moms, avgifter eller liknande debiteringar hänförliga beställningen. HPs sekretessbestämmelse, HPs villkor för programlicenser eller andra villkor, ber vi dig kontakta HPs kundtjänst för att f en kopia av villkoren. Samtliga produkter som omfattas av en order levereras när den sista produkten finns tillgänglig. HP ansvarar inte för intrngsansprk grundat p eller orsakat av information eller instruktioner frn annan än HP, av modifieringar utförda av annan än HP, eller att Kunden inte efterlevt anvisningar i Transaktions Media, eller av användning av produkter, programvara eller tjänster som inte. Användning av Programvara som inte är HP Branded regleras uteslutande av respektive tredjepartsleverantörs programvarulicensvillkor. Kund är själv alltid ansvarig för att ta back-up.

För alla Beställningar gäller att de mste accepteras av HP för att gälla. Om det visar sig att det är transportskadat först när det öppnas skall det omgende (samma dag som mottagandet) anmälas till transportören eller till HP via e-post: Konsuments (privatperson) ngerrätt vid distansavtal, konsument har p sätt som lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Du kan alltid kontakta HP PPS p följande email adress: Ansvarsbegränsning, du har som konsument under de i 14 och 30-32 Konsumentköplagen angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada.ex. Nr: Definitioner Maskinvara avser datorer, skrivare, kommunikationsenheter och därtill hörande tekniska anordningar och utrustning, jämte tillhörande dokumentation, tillbehör, delar och uppgraderingar. HPs villkor och bestämmelser för internet- och telefonförsäljning till företag och offentlig sektor Eventuella bilagor i nummerordning Övriga Transaktions Media Meddelanden. Om det skulle finnas skillnader mellan eventuella översättningar som tillhandahlls till förmn för kunder i ett visst land och den engelska originalversionen av integritetspolicyn, s är det den engelska versionen som gäller. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig. Här hittar du den bästa biljetten för dig. Vi vill uppmärksamma dig p HP inte svarar för fel som uppkommit genom olyckshändelselse efter leverans, slitage, användning i strid med bruksanvisning eller andra instruktioner.


Sitemap